Garanti Şartları

1. Garanti süresi malın teslimi tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl veya 100.000 km.’dir.
2. Garantinin devamı için araç montajından 1.000 km. sonra (Enjeksiyonlu Araçlarda) 200 km. sonrada (Karbüratörlü Araçlarda) servisimize uğrayarak ayar, kalibrasyon ve genel kontrol yapılmalıdır. Her 10.000 km.de bir bakım için servislerimize gelme zorunluluğu vardır. Aksi halde GARANTİ dışı bırakılır.
3. Montajı yapılan araçlara firmamızın yönlendirmeleri dışında müdahale edilmesi, değiştirilmesi tespiti sonucu sistem garanti dışı kalacaktır.
4. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
5. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 işgünüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı/üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
6. Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
7. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların, maldan yararlanamamayı sürekli kılması;
- Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI
1. Tüm sistem 2 yıl garanti kapsamındadır.
2. Garanti süresi başlangıç tarihi dönüşümü yapan yetkili servisçe dönüşüm sonrasında tüm sızdırmazlık kontrolleri yapıldıktan sonra düzenlenen garanti belgesindeki tarihtir.
3. Mevcut garanti, kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen periyodik bakımların zamanında yaptırılması halinde geçerlidir. Bakım esnasında kullanılan çeşitli malzemeler ücrete tabidir.
4. Aracınızın yetkili servisler dışında bakımının yapılması, aksamlarının değiştirilmesi veya mevcut ayarlarının değiştirilmesi garanti süresini sonlandırır.
5. Aracınızın anormal kullanımı veya yarış amaçlı kullanımı garanti süresini sonlandırır.
6. Kaza, yangın, terör ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
  • Fırat Lpg Dönüşüm Sistemleri
  • Yeni Baraj Mah. 68017 Sok. No:25 Seyhan ADANA
  • 0322 227 80 87 - 0322 227 82 11
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…